Feladatmegbeszélés, értékelés, zárórendezvény »


Kedves Diákok!


Itt találjátok a bekapcsolódási linkeket az értékelésekhez. Hétfő, február 22.

16.00 - Feladatmegbeszélés, értékelés - informatika
Bekapcsolódási link: Informatika értékelés

16.30 - Feladatmegbeszélés, értékelés - biológia
Bekapcsolódási link: Biológia értékelés

17.00 - Feladatmegbeszélés, értékelés - fizika
Bekapcsolódási link: Fizika értékelés

17.30 - Feladatmegbeszélés, értékelés - kémia
Bekapcsolódási link: Kémia értékelés


A zárórendezvény, díjkiosztó bekapcsolódási linkje:
Zárórendezvény, díjkiosztó
Találkozzunk az on-line térben!

Indul a regisztráció az VII. Talentum természettudományok és informatika versenyre »

VII. alkalommal, de új néven indítjuk útjára tehetséggondozó versenyünket, amelyre a természettudományok és számítástechnika iránt érdeklődő középiskolás diákokat várjuk. Amint az elmúlt években, idén is két on-line forduló alapján alakul ki a döntősök sora. A döntő részleteit a járványügyi helyzetnek megfelelően alakítjuk.

Talentum 2020
Talentum 2020

A verseny szabályzata »

1. Az egyéni versenyben minden résztvevő diáknak regisztrálnia kell 2019. október 19-től a verseny honlapján: http://e-tanulas.bartok.ro

A regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges. A versenyen csak a regisztrált felhasználók verseny-honlapon keresztül beküldött megoldásait tudjuk elfogadni.

2. Minden versenyző csak egyszer regisztrálhat. A regisztrációt követően be lehet lépni az újonnan létrehozott felhasználói fiókba (loginba), de ennek funkciói a regisztrációt követő 24 órán belül aktiválódnak. A feladatlapok csak az adott verseny-forduló megkezdési dátuma után válnak elérhetővé, a versenyfelület minden forduló utolsó napján 00.00 órakor zárul. Ezt követően nem áll módunkban megoldásokat elfogadni.

3. Az online fordulókban - a webes felületen - a feladatlapok kidolgozása bármikor megszakítható és később tovább folytatható az adott forduló lezárási pillanatáig. Ugyaneddig minden már megoldott feladatra új megoldás is feltölthető, vagy a megadott válaszok módosíthatók, a weblap mindig az utolsó variánst veszi figyelembe.

4. Bármilyen technikai probléma merül fel, kérjük jelezni a talentumverseny@bartok.ro e-mail címen. Egyéni technikai problémák figyelembe vételéről a versenyszervező bizottság dönt. Komolyabb technikai gondok esetén a versenyszervező bizottság elrendelheti a forduló meghosszabbítását.

5. Az első online fordulóra 2020. november 9. – december 4. között kerül sor. A második online forduló 2020. december 7. – 2021. január 15. között zajlik.

6. Minden online fordulón négy feladatlapot töltünk fel (biológia, fizika, kémia, informatika), amely a kötelező tananyagra és tudománytörténeti kérdésekre alapszik. A feladatok elméleti és gyakorlati kérdéseket tartalmaznak, különböző nehézségi szinttel.

7. A verseny tématerületei osztályok és tantárgyak szerinti bontásban elérhetők a verseny honlapján és http://talentum.bartok.ro internetes felületen. Amennyiben a feladatlapok tudománytörténeti kérdéseket is tartalmaznak, ezek megválaszolásához a versenyzők interneten elérhető könyvészetet kapnak, amelyet a közéteszünk a tématerületeket is tartalmazó webhelyeken. A megadott könyvészet csak irányadó jellegű, ezen felül bármely más dokumentációs anyag felhasználható, a forrás feltüntetésével.

8. Egy feladatlap maximum 100 ponttal értékelhető. Minden feladatlap pontozása zéró ponttól kezdődik.

9. A résztvevőknek minden online fordulón legalább két tantárgy feladatlapját kell megoldaniuk. Abban az esetben, ha a versenyző több feladatlapot küldött be egy online fordulón, a két legmagasabb pontszámot vesszük figyelembe a döntőbe való bejutási sorrend megállapításához. Mivel a verseny egyéni, kerüljük el a feladatlapok csoportos megoldását. Az egymással megegyező megoldásokat beküldő diákok a versenyszervező bizottság döntése alapján kizárhatók a versenyből.

10. Az eredményhirdetés dátuma 2020. február 7. A döntőre meghívást kap a legmagasabb pontszámot elérő 40 diák és szaktanáraik. Hasonlóan magas pontszám esetén a szervezők több diákot is meghívhatnak. Ezen felül, a verseny döntőjére meghívást kaphatnak a regisztrált intézmények legmagasabb pontszámot elérő diákjai (intézményenként egy diák).

11. A döntőre 2021. február 19 – 21. között kerül sor a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban. A háromnapos rendezvényen a verseny mellett alternatív tevékenységekre, kulturális és szakmai programokra, tehetséggondozó műhelyre is sor kerül sor a Temesvári Műszaki Egyetem magyar oktatóinak bevonásával.

12. A döntőn résztvevő diákok két tantárgyból versenyeznek. Abban az esetben, ha a diák az online fordulókon több mint két tantárgy feladatlapjait megoldotta, az eredményhirdetést követően, megválaszthatja azt a két tantárgyat, amelyből versenyezni fog a döntőben, tehát nem kötelező a két legmagasabb pontszámú tantárgyból versenyeznie.

13. Minden résztvevő iskola tanára javasolhat feladatokat az országos döntőre, 2021. január 31-ig. A javaslatokat a talentumverseny@bartok.ro e-mail címre kérjük beküldeni.