Elindult a regisztráció az V. Talentum természettudományok és informatika versenyre »

Örömmel tudatjuk, hogy a 2018-2019 -es tanévre is meghírdetjük Talentum természettudományok és informatika tehetséggondozó versenyünket magyar tannyelvű iskolák középiskolás diákjai számára. A versenyző diákokat megkérjük regisztráljanak a honlapon, a Bejelentkezés fül alatt.

Azok részéről is új regisztráció szükséges akik az előző években részt vettek a versenyben és volt felhasználói fiókjuk. A regisztráció feldolgozása és a fiók aktiválása a regisztrációt követő 48 órán belül történik meg.

Hamarosan lezárul a verseny második fordulója »

Kedves Diákok és Tanárok!

Hamarosan lezárul a második forduló feladatainak beküldési határideje. 2017. január 19., péntek, 24 óráig várjuk a megoldásokat. Használjátok ki ügyesen a még hátralevő napokat!

A verseny szervező csapata

A verseny szabályzata »

1. Az egyéni versenyben minden résztvevő diáknak regisztrálnia kell 2017. október 23-tól a verseny honlapján: http://e-tanulas.bartok.ro

A regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges. A versenyen csak a regisztrált felhasználók verseny-honlapon keresztül beküldött megoldásait tudjuk elfogadni.

2. Minden versenyző csak egyszer regisztrálhat. A regisztrációt követően be lehet lépni az újonnan létrehozott felhasználói fiókba (loginba), de ennek funkciói a regisztrációt követő 24 órán belül aktiválódnak. A feladatlapok csak az adott verseny-forduló megkezdési dátuma után válnak elérhetővé, a versenyfelület minden forduló utolsó napján 24.00 órakor zárul. Ezt követően nem áll módunkban megoldásokat elfogadni.

3. Az online fordulókban - a webes felületen - a feladatlapok kidolgozása bármikor megszakítható és később tovább folytatható az adott forduló lezárási pillanatáig. Ugyaneddig minden már megoldott feladatra új megoldás is feltölthető, vagy a megadott válaszok módosíthatók, a weblap mindig az utolsó variánst veszi figyelembe.

4. Bármilyen technikai probléma merül fel, kérjük jelezni a talentumverseny@gmail.com e-mail címen vagy telefonon (tel: 0040-743-837470). Egyéni technikai problémák figyelembe vételéről a versenyszervező bizottság dönt. Komolyabb technikai gondok esetén a versenyszervező bizottság elrendelheti a forduló meghosszabbítását.

5. Az első online fordulóra 2017. november 7. – december 3. között kerül sor. A második online forduló 2017. december 5. – 2018. január 19. között zajlik.

6. Minden online fordulón négy feladatlapot töltünk fel (biológia, fizika, kémia, informatika), amely a kötelező tananyagra és tudománytörténeti kérdésekre alapszik. A feladatok elméleti és gyakorlati kérdéseket tartalmaznak, különböző nehézségi szinttel.

7. A verseny tématerületei osztályok és tantárgyak szerinti bontásban elérhetők a verseny honlapján és http://talentum.bartok.ro internetes felületen. Amennyiben a feladatlapok tudománytörténeti kérdéseket is tartalmaznak, ezek megválaszolásához a versenyzők interneten elérhető könyvészetet kapnak, amelyet a közéteszünk a tématerületeket is tartalmazó webhelyeken. A megadott könyvészet csak irányadó jellegű, ezen felül bármely más dokumentációs anyag felhasználható, a forrás feltüntetésével.

8. Egy feladatlap maximum 100 ponttal értékelhető. Minden feladatlap pontozása zéró ponttól kezdődik.

9. A résztvevőknek minden online fordulón legalább két tantárgy feladatlapját kell megoldaniuk. Abban az esetben, ha a versenyző több feladatlapot küldött be egy online fordulón, a két legmagasabb pontszámot vesszük figyelembe a döntőbe való bejutási sorrend megállapításához. Mivel a verseny egyéni, kerüljük el a feladatlapok csoportos megoldását. Az egymással megegyező megoldásokat beküldő diákok a versenyszervező bizottság döntése alapján kizárhatók a versenyből.

10. Az eredményhirdetés dátuma 2018. január 31. A döntőre meghívást kap a legmagasabb pontszámot elérő 40 diák és szaktanáraik. Hasonlóan magas pontszám esetén a szervezők több diákot is meghívhatnak. Ezen felül, a verseny döntőjére meghívást kaphatnak a regisztrált intézmények legmagasabb pontszámot elérő diákjai (intézményenként egy diák).

11. A döntőre 2018. február 23 – 25. között kerül sor a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban. A háromnapos rendezvényen a verseny mellett alternatív tevékenységekre, kulturális és szakmai programokra, tehetséggondozó műhelyre is sor kerül sor a Temesvári Műszaki Egyetem magyar oktatóinak bevonásával.

12. A döntőn résztvevő diákok két tantárgyból versenyeznek. Abban az esetben, ha a diák az online fordulókon több mint két tantárgy feladatlapjait megoldotta, az eredményhirdetést követően, megválaszthatja azt a két tantárgyat, amelyből versenyezni fog a döntőben, tehát nem kötelező a két legmagasabb pontszámú tantárgyból versenyeznie.

13. Minden résztvevő iskola tanára javasolhat feladatokat az országos döntőre, 2018. január 31-ig. A javaslatokat a talentumverseny@gmail.com e-mail címre kérjük beküldeni.

A versenyhez szükséges tananyag »

Biológia tananyag a verseny online fordulóihoz:

IX. osztály:
A sejt – az élővilág szerkezeti és működési egysége című fejezet

X. osztály:
a. Növényi és állati szövetek
b. Sejttan és szövettan fejezetek

XI. osztály:
a. Az emberi test szerveződése (sejtek és szövetek az emberi szervezetben)
b. Az idegrendszer
c. Emlősök életműködései (X. osztály anyagából)

XII. osztály:
a. Molekuláris genetika fejezet.
b. A DNS és RNS szerkezete.
c. Mendeli genetika

Kémia tananyag a verseny online fordulóihoz:

IX. osztály:
a. Az atom
b. Az elemek elektronszerkezete, a periódusos rendszerben elfoglalt helyük és a tulajdonságaik közötti összefüggések
c. Kémiai kötések
d. Összetett anyagok: savak, bázisok, oxidok és sók
e. Oldatok

X. osztály:
a. Bevezetés a szerves kémiába
b. Alkánok
c. Alkének
d. Alkinek

XI. osztály:
a. Szénhidrogének
b. Alkoholok. Fenolok
c. Szerves savak
d. Zsírok, cukrok
e. Halogénszármazékok

XII. osztály:
a. Termokémia
b. Redox-folyamatok
c. Elektrolízis

Fizika tananyag a verseny online fordulóihoz:

IX. osztály:
a. Vektorok
b. Mechanikai mozgás (sebesség, gyorsulás, koordináta rendszerek)
c. Egyenes vonalú egyenletes és egyenes vonalú egyenetesen változó mozgás.
d. Testek mozgása súly hatására (mozgás a lejtőn, szabadesés, hajítások)
e. A newtoni mechanika alaptörvényei
f. Erőtípusok

X. osztály:
a. Termodinamikai alapfogalmak.
b. Állapotváltozások (izoterm, izobár, izochor, adiabatikus). Kalorimetria.
c. Termikus állapotegyenlet.
d. A termodinamika nulladik főtétele és következményei.
e. A termodinamika I. főtétele és alkalmazásai

XI. osztály:
a. Periódikus jelenségek és hozzájuk kapcsolódó fizikai mennyiségek.
b. Harmónikus lineáris oszcillátor
c. Gravitációs inga
d. Párhuzamos és merőleges rezgések összetevése
e. Kényszerrezgések. Csatolt rezgések.
f. Mechanikai hullámok. A síkhullám egyenlete.
g. Hullámok visszaverődése és törése
h. Hullámok interferenciája.

XII. osztály:
a. A váltakozó áram
b. Relativitáselmélet
c. Külső fényelektromos hatás
d. Compton hatás

Informatika tananyag a verseny online fordulóihoz:

IX. osztály:
a. Algoritmusok
b. Adattípusok, műveletek
c. Az algoritmusok ábrázolása
d. Vezérlőszerkezetek: lineáris, elágazó, ismétlő
e. Alap-algoritmusok
f. Számrendszerek

X. osztály:
a. Teljes IX-es tananyag
b. Összetett adattípusok: tömb, karakterlánc, rekord, szövegállomány

XI. osztály:
a. Teljes IX-es tananyag
b. Teljes X-es tananyag
c. Programozási technikák: rekurzivitás, „oszd meg és uralkodj”
d. Gráfelmélet - alapfogalmak, ábrázolás

XII. osztály:
a. Teljes IX-es tananyag
b. Teljes X-es tananyag
c. Teljes XI-es tananyag

Megjegyzés az összes tantárgyhoz: A döntőhöz való felkészüléshez a szervezők a tananyag következő fejezetei közül újabbakat is kijelölhetnek.

Amire jó figyelni »

- a verseny egyéni, csoportos jelentkezést/megoldást nem tudunk elfogadni
- a verseny honlapjai:

http://e-tanulas.bartok.ro - itt zajlik a verseny és tartalmazza a legfontosabb versennyel kapcsolatos információkat
http://talentum.bartok.ro – egyéb hasznos információkat tartalmaz a versenyről (előző évi versenyek döntős feladatai, képek, stb.)

Regisztráció:
- a regisztrációs lapot pontos adatokkal és ékezetekkel töltsük ki
- a regisztrációnál mindenki érvényes e-mail címet adjon meg, mert ezen keresztül tud kommunikálni a szervezőcsapat szükség esetén a versenyzővel
- a versenyző iskolájának teljes, pontos nevét kérjük megadni (pl. Bartók Béla Elméleti Líceum)
- mindenki csak egyszer regisztráljon. A létrehozott fiók aktiválása nem automatikus, a regisztrációt követően be lehet lépni a létrehozott felhasználói fiókba (loginba), de az új login funkciói a regisztrációt követő 24 órán belül aktiválódnak.

Versenyfordulók:
- az online fordulókban mindenki legalább 2 tantárgy feladatlapját kell megoldania, ahhoz, hogy pontszámait figyelembe vegyük a döntőbe jutáshoz
- minden forduló feladatainak kidolgozásához közel egy hónap áll rendelkezésre, ne hagyjuk az utolsó napra a megoldások feltöltését. A fordulók zárónapján érkező technikai panaszokat nem áll módunkban figyelembe venni.
- adott forduló feladatlapjai csak a forduló elindulásának napján válnak láthatóvá a loginban, és a forduló zárónapján 24.00 óráig lehet rajtuk dolgozni, ekkor zárul le a felület.
- minden választ a webes felület automatikusan ment
- a feladatlapokon a munka bármennyiszer megszakítható és tovább folyatható, adott válaszok megváltoztathatók a forduló lezárási pillanatáig, a rendszer mindig az utolsó variánst veszi figyelembe, vagyis a régebbi válaszainkat felülírja.
- a feladatlapok megnyitásakor, a rendszer véletlenszerű sorrendben mutatja a feladatokat és az esetleges válasz-lehetőségeket egy feladatlapon belül. A rendszer mindig a válaszunknak megfelelő szöveget jegyzi meg, nem pedig annak betűjelét. Pl. bejelölünk egy feladatra helyes válasznak b választ és mikor legközelebb kinyitjuk, úgy mutatja, hogy c – t választottunk, mert közben a válaszunk szövege a c ponthoz került.

Technikai gondok:
- ha valamilyen oknál fogva nem sikerül regisztrálni, vagy a weblap használatával kapcsolatosan bárkinek gondja támadna, kérjük jelezni a talentumverseny@gmail.com e-mail címen vagy telefonon Szilágyi Boróka tanárnőnek (tel: 0040-743-837470).